Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Kurpińskiego 1 - tel.(65)529 94 25

Dla maturzystówBibliografia załącznikowa Opis bibliograficzny Przydatne rady i wskazówki
Przypominamy - w bibliotece uzyskasz pomoc przy wykonaniu bibliografii załącznikowej do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.


 • Literatura podmiotu - czyli spis tekstów kultury, które wykorzystano - np. utwory literackie - (wiersze, powieści, dramaty), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne (np. piosenki, utwory symfoniczne), filmy.

 • Literatura przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących wybranego tematu prezentacji - które stanowią opracowanie tekstów kultury wybranych do literatury podmiotu - (np. książki i ch fragmenty, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)

 • Materiały pomocnicze - materiały ubpgacające preznetację (np. prezentacja multimedialna, reprodukcje obrazów, zdjęcia, nagranie filmowe lub muzyka) • Opis bibliograficzny całej książki

  }         Karczewska-Markiewicz Zofia, „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. • Opis bibliograficzny fragmentu książki

  }         Karczewska-Markiewicz Zofia, „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974,  Postacie,  s.62-76.


  }         Szymborska Wisława,  Chwila, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2003. ISBN 83-240-0227-8. Kałuża, s.22. • Opis bibliograficzny pracy zbiorowej - książka pod redakcją

  }         Glosariusz od Młodej Polski do współczesności,  Red. Tadeusz Patrzałek, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. ISBN 83-04-03936-2. • Opis bibliograficzny rozprawy w pracy zbiorowej

  }         Ziółkowska Grażyna, Etos chrześcijański w „Ludziach bezdomnych” . W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności,  Red. Tadeusz Patrzałek, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. ISBN 83-04-03936-2. s. 44-50. • Opis bibliograficzny wstępu do książki

  }         Drawicz Andrzej, Wstęp. W: Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, Wyd.15,  Warszawa, MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV. • Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

  }         Jaworski Marcin, Różewicz - ostatni modernista, "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24. • Opis bibliograficzny recenzji

  }         Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli. "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 32, s. 11. • Opis bibliograficzny wywiadu

  }         Kuczok Wojciech, Jestem bardzo pokrzywiony, Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz, "Polityka" 2004, nr 3, s. 58- 59. • Opis bibliograficzny reprodukcji - obrazu, rzeźby, architektury itp.

  }         Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego,  Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław, Ossolinem,1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI. • Opis bibliograficzny filmu

  }         Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber, Warszawa1986,  AGF. • Opis bibliograficzny dokumentu na płycie CD lub DVD

  }         Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź, Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3. • Opis bibliograficzny książki publikowanej w internecie

  }         Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online]. Protokół dostępu: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.    [dostęp 19 września 2005]. • Opis bibliograficzny strony internetowej

  }         Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej. Protokół dostepu: http://www.ap. krakow.pl/whk/. [dostęp 4 lutego 2005].


  Porady i wskazówki:

 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej - osobno dla literatury podmiotu i osobno dla literatury przedmiotu.
 • Piszemy w ciągu - od marginesu do marginesu,
 • Znaki interpunkcyjne (przecinki, kropki itp.) piszemy konsekwentnie. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
 • Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej. Nie należy korzystać z okładki.
 • porada bardzo przydatna - z chęcią pomożemy - bibliotekarki :)
  Opracowując te informacje korzystałam z materiałów autorstwa pań: Gabrieli Bonk z Rybnika, Aleksandry Stronki ze Świebodzina, Iwony Muraszko z Mrągowa.