Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Kurpińskiego 1 - tel.(65)529 94 25

Projekt eTwinnig
I read because...I like it!


O projekcie Tematy Strona www eTwinning


  O projekcie


 1. projekt realizowaliśmy we współpracy z Lycée Léonard de Vinci w Soissons we Francji
 2. termin realizacji projektu październik i listopad 2012r.
 3. językiem projektu był  język angielski.
 4. cele projektu:
  1. popularyzowanie czytelnictwa,
  2. doskonalenie znajomości języka angielskiego,
  3. doskonalenie korzystania z narzędzi IT w edukacji i komuniakcji,
  4. nawiązanie współpracy ze szkoła we Francji
 5. projekt realizowany był w czterech oddzielnych tematach
 6. nauczyciele pracujący przy projekcie (strona polska)
  1. Aneta Daczka
  2. Magdalena Danielczyk
  3. Dagmara Kobylańska
  4. Dorota Pietrowicz - koordynator projektu
  5. Bożena Stoczczak.

   Tematy

  1. prezentacja/recenzja ulubionej książki wraz z informacją o autorze - w języku angielskim oraz do wyboru:
   1. wykonanie prezentacji w formie elektronicznej (PowerPoint, Calameo, Prezi, Glogster)(PowerPoint, Calameo, Prezi, Glogster), opublikowanie jej na TwinSpace projektu,
   2. wymiana recenzji, dyskusja między uczniami naszego i francuskiego liceum na wiwki TwinSpace.
  2. wykonaniel listy bestsellerów/preferencji czytelniczych uczniów naszej szkoły:
   1. ułożenie ankiety,
   2. przeprowadzenie ankiety wśród uczniów,
   3. podsumowanie wyników ankiety i przedstawienie ich w formie graficznej(PowerPoint, Calameo, Prezi, Glogster), publikowanie na TwinSpace projektu,
  3. krótki film - wywiad/sonda uliczna - na temat: co lubię czytać
  4. konkurs forograficzny "Words on Camera"
   1. wykonanie zdjęcia, którego tematem będzie słowo, książka, czytanie, biblioteka,
   2. przesłąnie zdjęcia do biblioteki - na adres: lesznolo1@wp.pl,
   3. wykonanie wystawy w szkole prezentującej konkursowe zdjęcia,
   4. wykonanie relacji z przebiegu konkursu i zamieszczenie jej na TwinSpace projektu.
   .